Over

OVER REZONE
Rezone is een langdurig samenwerkingsverband tussen Rolf van Boxmeer en Tessa Peters van Wave of Tomorrow. Onder de noemer Rezone worden projecten gecreëerd op het snijvlak van architectuur, stedelijke planning, kunst en nieuwe media. Het doel is om innovatieve (kunst)projecten te initiëren die de ruimtelijke kwaliteit van de stad te bevorderen. Rezone streeft erna om het publiek nadrukkelijker en positief te betrekken bij de ontwikkeling van de stedelijke omgeving.
www.rezone.eu

OVER DE EXPOSITIE
Als we nadenken over de toekomst van de stad en hoe deze eruit ziet dan hoeven alleen maar te kijken naar de slagvelden van Afghanistan. Hier ligt een groot onzichtbaar communicatienetwerk. Boven zwermen satellieten, vliegtuigen, helikopters, drones en ballonen. Op de grond vind je door sensoren gestuurde voertuigen, tech-soldaten en een groep van robotachtige apparaten. Dit hedendaags militaire gebied dient realistisch als het nieuwe stedelijk concept voor de smart-city gezien te worden.

Het is een utopische droom van de gebouwde omgeving om interactie aan te gaan met zijn inwoners. Om met ingebouwde intelligente apparaten een hoeveelheid aan data live te streamen en meteen feedback te geven op hoe er bewogen en geleefd wordt in de fysieke stad. ‘Ze’ kunnen zien waar je loopt en je berichten sturen over welk onderwerp dan ook. Je wordt bekeken, misschien wel bespioneerd, waar je blijft staan en later krijg je een facebook advertentie te zien van die betreffende winkel. Doordat de fysieke wereld steeds meer vermengd met de digitale wereld, gaan privé en publiek ook op steeds ingewikkeldere manieren door elkaar lopen. Je privacy loopt van de offline wereld de online wereld in en visa versa.

Er is een transformatieproces gaande waarbij burgers steeds transparanter worden voor de overheid, terwijl de methoden, profielen en algoritmen die bedrijven gebruiken minder transparant zijn. Met dit project willen we via meerdere kanalen, offline en online, publiekelijk en privaat deze discrepantie voelbaar maken voor het publiek. We willen deze thematieken juist inzetten om de altijd bediscussieerde publieke ruimte te activeren. Het domein van het digitale, het efemere, de verborgen technologieën beleefbaar te maken in de collectieve en fysieke ruimte.

Het publiek wordt gedurende de 11 dagen op meerdere verassende manieren geconfronteerd met kunstprojecten over digitale technologieën, sensors, slimme apparatuur en camera’s in de openbare ruimte. Publiek wordt bespioneerd, gevolgd, kan met apparaten praten, kan andere mensen bespioneren en wordt bewust gemaakt van andere ‘watchers’ zoals drones.